نمایش فایل@شیپ فایل رده های خاک استان مرکزی@

شیپ فایل رده های خاک استان مرکزی|34007283|rtb34008003|لایه GIS خاک استان مرکزی,شیپ فایل خاک استان مرکزی, رده های خاک استان مرکزی,نقشه خاک مرکزی,شیپ فایل رده های خاک استان مرکزی,دانلود شیپ فایل رده های خاک استان مرکزی,دانلود رده های خاک استان مرکزی,دانلود شیپ فایل خاک استان مرکزی
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان شیپ فایل رده های خاک استان مرکزی را مشاهده می نمایید.

دانلود شیپ فایل رده های خاک استان مرکزی،


توضیحات:از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می شوند که در انتهای نام تمامی آن ها عبارت سل sol وجود دارد که از کلمه لاتین solum به معنای خاک یا زمین مشتق شده است. نام اغلب رده های خاک نیز ریشه در یک خصوصیت مهم آن ها دارد.
برخی از ویژگی های آنتی سول ها (Entisols):Entisol: Newly formed: تازه شکل گرفته.خاک هایی که توسعه و تکامل کم و ناچیزی پیدا کرده اند.ویژگی های آن ها نمایانگر ویژگی های ماده مادری آن ها می باشد.این خاک ها مربوط به مناطق پرشیب، دشت های غرقابی و تپه های شنی می باشند که به روی صخره های محکم و رسوبات شنی تشکیل می شوند.این خاک ها در بسیاری از محیط ها وجود دارند.
برخی از ویژگی های اینسپتی سول ها (Inceptisols):(Inceptisol: Slightly developed (young: کمی توسعه یافته و جوان.این خاک دارای افق هایی تغییر یافته می باشد.این خاک ها جوانند و یا در ابتدای مراحل به وجود آمدن قرار دارند.آن ها به مقدار زیاد و به صورت کم عمق به روی سنگ بستر هستند یا روی زمین های پرشیب واقع شده اند.این خاک در دامنه گسترده ای از دما و رطوبت در محیط می تواند وجود داشته باشد.
برخی از ویژگی های اریدی سول ها (Aridisols):Aridisol: Very dry: خیلی خشک.خاک مناطق خشک و بیابانی می باشند.این خاک به مقدار کافی باران دریافت نمی کند که بتوان به صورت عادی در آن کشاورزی انجام داد. خاک تحتانی در آن ها ممکن است غنی از رس باشد که می تواند به صورت سیمانی تا غیرسیمانی به وسیله نمک ها و کربنات های ته نشست شده موجود باشد.شور شدن خاک و نمک زایی به صورت خطرناک، هنگام آبیاری در کشاورزی در این خاک به وجود می آید.


مطالب دیگر:
🔑تحقیق روش های ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی🔑تحقیق حضرافريقا🔑تحقیق پلي وينيل الكل🔑پاورپوینت برنامه كاهش آلودگي آب ها در جهان🔑پاورپوینت جمع متناظر با يك بردار🔑پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان🔑پاورپوینت دیکدرها و مولتی پلکسرها🔑پاورپوینت حریم شخصی🔑پاورپوینت حسگرها (دريابه) و مبدل ها🔑پاورپوینت حفاظت بارهای حساس در مقابل افت ولتاژ ها🔑پاورچوینت روش مالتی پلکس OFDM🔑پاورپوینت Breast🔑پاورپوینت استفاده مجدد از پساب🔑پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول (هوش مصنوعي)🔑تحقیق برشكاري قوسي پلاسما🔑تحقیق جوشكاري با قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ🔑تحقیق مديريت اكوسيستم و مديريت زمان🔑پاورپوینت استنتاج در منطق مرتبه اول-هوش مصنوعی🔑تحقیق مديريت منابع انساني🔑تحقیق توسعه یک مدل تحلیلی ارزیابی🔑تحقیق فرآیندهای جوشکاری مقاومتی🔑تحقیق مديريت دولتی و دولت الکترونيک🔑تحقیق مديريت فن آوری و نوآوری🔑پاورپوینت نحوه برخورد با انواع مسمومیت ها🔑تحقیق مديريت توسعه داخلي