نمایش فایل@بررسی حسابداری، اصول و شاخه های آن و بررسی سیستم حسابداری شرکت آب منطقه ای استان اردبیل@

بررسی حسابداری، اصول و شاخه های آن و بررسی سیستم حسابداری شرکت آب منطقه ای استان اردبیل|30020532|rtb34008003|بررسی حسابداری, اصول و شاخه های آن و بررسی سیستم حسابداری شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی حسابداری، اصول و شاخه های آن و بررسی سیستم حسابداری شرکت آب منطقه ای استان اردبیل را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 166

فصل اول

فهرست مطالبفصل دوم..........................................................تعاریف و اصول حسابداریبخـــش اولمقدمهپیشینه حسابداریتاریخچه ی حسابداری در ایران باستانحرفه ی حسابداری در ایرانتعریف حسابداریهـدفماهـیـتآینده شغلی، بازار کار، درآمداستفاده کنندگان از اطلاعات حسابداریتفاوت دفترداری و حسابداریانواع موسساتطبقه بندی موسسات با توجه به هدف فعالیتطبقه بندی موسسات با توجه به مالکیت و بخش های اقتصادیطبقه بندی موسسات از لحاظ نوع فعالیتنمودار طبقه بندی موسساتبخـــش دومدارایی هابدهی هاسرمایهمعادله حسابداریبخـــش سومشاخه های رشته ی حسابداریحسابداری دولتیحسابداری مدیریتحسابداری مالیاتیحسابداری مالیحسابداری مسئولیت های اجتماعیحسابرسی

بخـــش چهارمدفتر معینمعرفی سند حسابدارینحوه تنظیم سند حسابداریدفاتر روزنامه و کللزوم نگهداری دفتری جهت ثبت وقایع مالی روزانهنحوه ثبت رویدادها در دفتر روزنامهدفتر کلبخـــش پنجممعرفی مفاهیم عمومی حسابداریفرضیه های مبنا یا مفاهیم بنیادی حسابداری ...........................فرض تفکیک شخصیت موسسه.................................................................فرض واحد اندازه گیری بر حسب پولفرض تداوم فعالیتفرض دوره مالیفرض تعهدیاصول عمومی حسابداریاصل بهای تمام شدهاصل تحقق درآمداصل تطبیق هزینه ها با درآمدهااصل افشاقیود یا میثاقهای تعدیل کنندهبخـــش ششممبنای تهیه استانداردهای حسابداریدامنه کاربرد استانداردهای حسابداریتهیه و ارائه صورت های مالیانحراف از استانداردهای حسابداریاستاندارد حسابداری شماره 6- گزارش عملکرد مالیتعاريفاجزاي‌ عملكرد مالي‌صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌اقلام‌ استثنايي‌تغيير در برآوردهاي‌ حسابداري‌تعديلات‌ سنواتي‌تغيير در رويه‌ حسابداري‌ .تغييرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه ..................................................................‌استاندارد حسابداری شماره 14- نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهیهای جاری ..........دامنه‌ كاربرد .محدودیتهای‌ تفكیك‌ اقلام‌ جاری‌ و غیرجاری‌ .داراییهای‌ جاری‌بدهیهای‌ جاری‌تجدید طبقه‌ بندی‌ داراییها و بدهیهانحوه‌ ارائه‌ در صورتهای‌ مالی‌مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌بخــش هفـــتماجزای صورتهای مالیمسئولیت صورت های مالیترازنامهشکل ترازنامهعناصر ترازنامهصورت سود و زیانعناصر صورت سود و زیانبخــش هشــتمموارد افتراق حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانیتفاوت اهداف و وظایف سازمان های دولتی با موسسات بازرگانیتفاوت حسابها و صورت های مالی سازمان های دولتی با موسسات بازرگانیاهمیت اجرای قوانین درحسابداری دولتی وتقدم آنها براصول پذیرفته شده حسابداریلزوم تهیه و اجرای بودجه و اعمال کنترل بودجه ای در حسابهای دولتیلزوم نگاهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتیتفاوت در نحوه ثبت دارایی های ثابتتفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانیلزوم مطالعه و تعلیم حسابداری دولتیفصــل ســوم ..........................................................سیستم حسابداری شرکتبخــش اولتاریخچه ی تاسیس شرکت ........................................................................تاریخچه ی فعالیت شرکت ........................................................................رسالت و اهداف شرکت ..........................................................................اهداف کلان شرکت ...............................................................................بخــش دوماساسنامه ی شرکت ...............................................................................کلیات و سرمایه ..................................................................................موضوع فعالیت و وظایف شرکت ..............................................................ارکان شرکت .....................................................................................صورت های مالی ...............................................................................بخــش سومچارت سازمانی شرکت ..........................................................................حسابرس داخلی ..................................................................................تعریف ذیحساب ....................................................................................معاونت مالی و پشتیبانی ...........................................................................وظایف مدیر امور مالی ............................................................................نظام نامه ی انبار داری ............................................................................درخواست خرید کالا ...............................................................................برگشت کالا .........................................................................................خـزانـه ...............................................................................................بخــش چهارمکاربرد سر فصل حسابهای تملک دارایی های سرمایه ای ......................................فصول سرمایه گذاری در طرح های عمرانی ...................................................نحوه ی صدور و تنظیم اسناد حسابداری ........................................................کسورات – مالیات .................................................................................بیمه (تامین اجتماعی ).............................................................................سپرده ...............................................................................................علی الحساب .......................................................................................پیش پرداخت........................................................................................

تضمین ..............................................................................................روش محاسبه ی استهلاک .........................................................................بخـش پنـجمجایگاه سیسیتم حسابداری مالی و کنترل بودجه (نرم افزار رایورز ).........................سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه ی دو زبانه .............................................سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه ی شعب متمرکز .......................................سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه ی شعب غیر متمرکز..................................سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه ارزی ...................................................کنترل بودجه .......................................................................................جداول پایه ای سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه .........................................سایر امکانات نرم افزار ..........................................................................کد حساب های نگه داری شده در شرکت .......................................................صدور اسناد حسابداری در سیستم رایورز......................................................سیستم حسابداری شرکت دو بخش است ........................................................نمونه از عملیات حسابداری یک طرح ..........................................................

انتقادات و پیشنهادات ...........................................................................ضمائم ............................................................................................منابع پروژه ......................................................................................

فصل دومپیـشیـنه ی پروژهمقدمهسپاس خدایی را که در قالب جهان آفرینش دفتر حُسن و زیبایی بنمود و برگ های گوناگون آن را در برابر ادراک و احساس آدمیان بگشود تا پاک بینان از هر ورق آن، فصول اسرار خوانند و از دریافت هر سری مزه عشق چشند.حسابداری یکی از علومی است که همه روزه اکثر افراد با آن سر و کار دارند و برخی به صورت تخصصی و برخی به صورت تجربی از آن استفاده می کنند. حسابداری این امکان را به ما می دهد که میزان سوددهی و هزینه ها را به صورت علمی و دلخواه تغییر دهیم. اطلاعات مربوط به این رشته، مورد استفاده عموم مردم از مدیران صنایع، سرمایه گذاران، تجار و اصناف با استفاده کنندگان محصولات و خدمات می باشد و باعث می شود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گیج کننده به صورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتیجه گیری در دسترس قرار گیرد.

مطالب دیگر:
📖روش مالتی پلکس OFDM📖روش نگارش وتدوين مقالات علمي📖روش نمونه برداری از آلاینده های هوا📖روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی📖روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز 23 اسلاید📖روش های اندازه گیری عمق بیهوشی📖روش های ایجاد انگیزه تحصیلی📖روش های برداشت از مخازن📖روش های تشخیص تقلبات شیر📖روش های تولید📖روش های طبقه بندی سبزی ها 2📖روش های نگهداری مواد غذایی📖روش های نوین برنامه ریزی با رویکرد منطقه ای📖روش های نوین خبر نویسی📖روش هاي جلوگيري از بارداري📖روش هاي طبقه‌بندي سبزي‌ها📖روش هاي نگهداري مواد غذايي بوسیله سرما📖روش تحقیق در علوم تربیتی📖روش تربیتی تمثیل📖روش‌شناسي آموزش زبان فارسی📖روشنایی در محیط کار📖روشنایی درمحیط کار📖روشنایی و سیستم روشنایی📖روشنائی و تأسیسات الکتریکی📖روشهای دفع و پردازش لجن فاضلاب